Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Own Tempo
Own Tempo - Prevents the Pokemon from becoming confused.


Pokemon with the Own Tempo ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackSlowpoke Sprite79SlowpokeOblivious
Regenerator
Pokemon BlackSlowbro Sprite80SlowbroOblivious
Regenerator
Pokemon BlackLickitung Sprite108LickitungOblivious
Cloud Nine
Pokemon BlackSlowking Sprite199SlowkingOblivious
Regenerator
Pokemon BlackSmeargle Sprite235SmeargleTechnician
Moody
Pokemon BlackSpoink Sprite325SpoinkThick Fat
Gluttony
Pokemon BlackGrumpig Sprite326GrumpigThick Fat
Gluttony
Pokemon BlackSpinda Sprite327SpindaTangled Feet
Contrary
Pokemon BlackGlameow Sprite431GlameowLimber
Keen Eye
Pokemon BlackPurugly Sprite432PuruglyThick Fat
Defiant
Pokemon BlackLickilicky Sprite463LickilickyOblivious
Cloud Nine
Pokemon BlackPetilil Sprite548PetililChlorophyll
Leaf Guard
Pokemon BlackLilligant Sprite549LilligantChlorophyll
Leaf Guard


Pokemon with the Own Tempo ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackLotad Sprite270LotadRain Dish
Swift Swim
Pokemon BlackLombre Sprite271LombreRain Dish
Swift Swim
Pokemon BlackLudicolo Sprite272LudicoloRain Dish
Swift Swim
Pokemon BlackNumel Sprite322NumelOblivious
Simple