Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Limber
Limber - The Pokemon is protected from paralysis.


Pokemon with the Limber ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackPersian Sprite53PersianTechnician
Unnerve
Pokemon BlackHitmonlee Sprite106HitmonleeReckless
Unburden
Pokemon BlackDitto Sprite132DittoImposter
Pokemon BlackGlameow Sprite431GlameowOwn Tempo
Keen Eye
Pokemon BlackPurrloin Sprite509PurrloinUnburden
Prankster
Pokemon BlackLiepard Sprite510LiepardUnburden
Prankster
Pokemon BlackStunfisk Sprite618StunfiskStatic
Sand Veil


Pokemon with the Limber ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackBuneary Sprite427BunearyKlutz
Run Away
Pokemon BlackLopunny Sprite428LopunnyCute Charm
Klutz