Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Simple
Simple - The Pokemon is prone to wild stat changes.


Pokemon with the Simple ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackNumel Sprite322NumelOblivious
Own Tempo
Pokemon BlackBidoof Sprite399BidoofUnaware
Moody
Pokemon BlackBibarel Sprite400BibarelUnaware
Moody


Pokemon with the Simple ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackWoobat Sprite527WoobatKlutz
Unaware
Pokemon BlackSwoobat Sprite528SwoobatKlutz
Unaware