Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Minus
Minus - Ups Sp. Atk if another Pokemon has Plus or Minus.


Pokemon with the Minus ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackMinun Sprite312Minun
Pokemon BlackKlink Sprite599KlinkPlus
Clear Body
Pokemon BlackKlang Sprite600KlangPlus
Clear Body
Pokemon BlackKlinklang Sprite601KlinklangPlus
Clear Body


Pokemon with the Minus ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackElectrike Sprite309ElectrikeLightningrod
Static
Pokemon BlackManectric Sprite310ManectricLightningrod
Static