Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Flame Body
Flame Body - Contact with the Pokemon may burn the attacker.


Pokemon with the Flame Body ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackMagmar Sprite126MagmarVital Spirit
Pokemon BlackSlugma Sprite218SlugmaMagma Armor
Weak Armor
Pokemon BlackMagcargo Sprite219MagcargoMagma Armor
Weak Armor
Pokemon BlackMagby Sprite240MagbyVital Spirit
Pokemon BlackMagmortar Sprite467MagmortarVital Spirit
Pokemon BlackLitwick Sprite607LitwickFlash Fire
Shadow Tag
Pokemon BlackLampent Sprite608LampentFlash Fire
Shadow Tag
Pokemon BlackChandelure Sprite609ChandelureFlash Fire
Shadow Tag
Pokemon BlackLarvesta Sprite636LarvestaSwarm
Pokemon BlackVolcarona Sprite637VolcaronaSwarm


Pokemon with the Flame Body ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackPonyta Sprite77PonytaFlash Fire
Run Away
Pokemon BlackRapidash Sprite78RapidashFlash Fire
Run Away
Pokemon BlackMoltres Sprite146MoltresPressure
Pokemon BlackHeatran Sprite485HeatranFlash Fire