Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Next Destinies Card Scan: 73/99 Scraggy
73/99 Scraggy Next Destinies TCG Scan
Shiftry Next Destinies Artwork
<-Shiftry
Next Destinies Set List Scrafty Next Destinies Artwork
Scrafty->