Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 99/124 Aipom
Hydreigon Dragons Exalted Artwork
<-Hydreigon
Dragons Exalted Set List Ambipom Dragons Exalted Artwork
Ambipom->

Card Scan:
99/124 Aipom Dragons Exalted TCG Scan

Hydreigon Dragons Exalted Artwork
<-Hydreigon
Dragons Exalted Set List Ambipom Dragons Exalted Artwork
Ambipom->