Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 88/124 Gabite
Gible Dragons Exalted Artwork
<-Gible
Dragons Exalted Set List Gabite Dragons Exalted Artwork
Gabite->

Card Scan:
88/124 Gabite Dragons Exalted TCG Scan

Gible Dragons Exalted Artwork
<-Gible
Dragons Exalted Set List Gabite Dragons Exalted Artwork
Gabite->