Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 83/124 Durant
Probopass Dragons Exalted Artwork
<-Probopass
Dragons Exalted Set List Altaria Dragons Exalted Artwork
Altaria->

Card Scan:
83/124 Durant Dragons Exalted TCG Scan

Probopass Dragons Exalted Artwork
<-Probopass
Dragons Exalted Set List Altaria Dragons Exalted Artwork
Altaria->