Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 71/124 Terrakion EX
Stunfisk Dragons Exalted Artwork
<-Stunfisk
Dragons Exalted Set List Murkrow Dragons Exalted Artwork
Murkrow->

Card Scan:
71/124 Terrakion EX Dragons Exalted TCG Scan

Stunfisk Dragons Exalted Artwork
<-Stunfisk
Dragons Exalted Set List Murkrow Dragons Exalted Artwork
Murkrow->