Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 70/124 Stunfisk
Sawk Dragons Exalted Artwork
<-Sawk
Dragons Exalted Set List Terrakion EX Dragons Exalted Artwork
Terrakion EX->

Card Scan:
70/124 Stunfisk Dragons Exalted TCG Scan

Sawk Dragons Exalted Artwork
<-Sawk
Dragons Exalted Set List Terrakion EX Dragons Exalted Artwork
Terrakion EX->