Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 69/124 Sawk
Throh Dragons Exalted Artwork
<-Throh
Dragons Exalted Set List Stunfisk Dragons Exalted Artwork
Stunfisk->

Card Scan:
69/124 Sawk Dragons Exalted TCG Scan

Throh Dragons Exalted Artwork
<-Throh
Dragons Exalted Set List Stunfisk Dragons Exalted Artwork
Stunfisk->