Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 50/124 Drifloon
Drifloon Dragons Exalted Artwork
<-Drifloon
Dragons Exalted Set List Drifblim Dragons Exalted Artwork
Drifblim->

Card Scan:
50/124 Drifloon Dragons Exalted TCG Scan

Drifloon Dragons Exalted Artwork
<-Drifloon
Dragons Exalted Set List Drifblim Dragons Exalted Artwork
Drifblim->