Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 37/124 Alomomola
Seismitoad Dragons Exalted Artwork
<-Seismitoad
Dragons Exalted Set List Mareep Dragons Exalted Artwork
Mareep->

Card Scan:
37/124 Alomomola Dragons Exalted TCG Scan

Seismitoad Dragons Exalted Artwork
<-Seismitoad
Dragons Exalted Set List Mareep Dragons Exalted Artwork
Mareep->