Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 12/124 Roselia
Ninjask Dragons Exalted Artwork
<-Ninjask
Dragons Exalted Set List Roselia Dragons Exalted Artwork
Roselia->

Card Scan:
12/124 Roselia Dragons Exalted TCG Scan

Ninjask Dragons Exalted Artwork
<-Ninjask
Dragons Exalted Set List Roselia Dragons Exalted Artwork
Roselia->