Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 108/124 Audino
Bibarel Dragons Exalted Artwork
<-Bibarel
Dragons Exalted Set List Minccino Dragons Exalted Artwork
Minccino->

Card Scan:
108/124 Audino Dragons Exalted TCG Scan

Bibarel Dragons Exalted Artwork
<-Bibarel
Dragons Exalted Set List Minccino Dragons Exalted Artwork
Minccino->