Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 101/124 Slakoth
Ambipom Dragons Exalted Artwork
<-Ambipom
Dragons Exalted Set List Vigoroth Dragons Exalted Artwork
Vigoroth->

Card Scan:
101/124 Slakoth Dragons Exalted TCG Scan

Ambipom Dragons Exalted Artwork
<-Ambipom
Dragons Exalted Set List Vigoroth Dragons Exalted Artwork
Vigoroth->