Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 1/124 Hoppip
Dragons Exalted Set List Skiploom Dragons Exalted Artwork
Skiploom->

Card Scan:
1/124 Hoppip Dragons Exalted TCG Scan

Dragons Exalted Set List Skiploom Dragons Exalted Artwork
Skiploom->