Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragon Selection Card Scans
Set List:
1/20Dratini
2/20Dratini
3/20Dragonair
4/20Dragonair
5/20Dragonite
6/20Bagon
7/20Shelgon
8/20Salamence
9/20Latias
10/20Latios
11/20Rayquaza
12/20Axew
13/20Axew
14/20Fraxure
15/20Fraxure
16/20Haxorus
17/20Druddigon
18/20Super Rod
19/20First Ticket
20/20EXP. Share