Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Promos
Pikachu 1 Pokémon TCG League 8/99
Electabuzz 2 Pokémon The First Movie
Mewtwo 3 Pokémon The First Movie
Pikachu 4 Pokémon The First Movie
Dragonite (Lv 43) 5 Pokémon The First Movie
Arcanine 6 Pokémon TCG League 3/00
Jigglypuff 7 Pokémon The First Movie CD
Mew 8 Pokémon TCG League 1/00
Mew - Holo 9 Pokémon TCG League 4/00
Meowth 10 Game Boy Pokémon TCG
Eevee 11 Pokémon TCG League
Mewtwo 12 Nintendo Power Magazine
Venusaur 13 TCG Strategy Guide
Mewtwo 14 Pokémon The First Movie
Cool Porygon 15 N64 Bundle Pack
Computer Error 16 Pokémon TCG League 6/00
Dark Persian 17 Nintendo Power Magazine
Team Rocket's Meowth 18 Pokémon TCG League 7/00
Sabrina's Abra 19 Nintendo Power Magazine
Psyduck 20 Pokémon TCG League 9/00
Moltres 21 Pokémon The Movie 2000
Articuno 22 Pokémon The Movie 2000
Zapdos 23 Pokémon The Movie 2000
Birthday Pikachu 24 WOTC Mail Giveaway
Flying Pikachu 25 Pokémon TCG League
Snap Pikachu 26 Pokémon TCG League
Thundershock Pikachu 27 Pokémon The Movie 2000
Surfing Pikachu 28 Pokémon TCG League 8/01
Marill 29 Pokémon TCG League 1/01
Togepi 30 Pokémon TCG League 1/01
Cleffa 31 Pokémon TCG League 2/01
Smeargle 32 Pokémon TCG League 3/01
Scizor 33 Pokémon TCG League 6/01
Entei 34 Pokémon 3: The Movie
Pichu 35 Pokémon TCG League
Igglybuff 36 Pokémon TCG League 5/01
Hitmontop 37 Pokémon TCG League 7/01
Unown (J) 38 Pokémon 3: The Movie
Misdreavus 39 Pokémon TCG League 9/01
Pokémon Center 40 NYC Pokémon Center
Lucky Stadium 41 NYC Pokémon Center
Pokémon Tower 42 Pokémon TCG League 1/02
Machamp 43 Pokémon TCG League 2/02
Magmar 44 Pokémon TCG League 3/02
Scyther 45 Pokémon TCG League 4/02
Electabuzz 46 Pokémon TCG League 6/02
Lily Pad Mew 47 Pokémon TCG League 7/02
Articuno 48 Pokémon TCG League 8/02
Snorlax 49 Pokémon TCG League 9/02