Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: No Guard
No Guard - Ensures attacks by or against the Pokemon land.


Pokemon with the No Guard ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackMachop Sprite66MachopGuts
Steadfast
Pokemon BlackMachoke Sprite67MachokeGuts
Steadfast
Pokemon BlackMachamp Sprite68MachampGuts
Steadfast


Pokemon with the No Guard ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackKarrablast Sprite588KarrablastShed Skin
Pokemon BlackGolett Sprite622GolettIron Fist
Klutz
Pokemon BlackGolurk Sprite623GolurkIron Fist
Klutz