Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Light Metal
Light Metal - Halves the Pokemon's weight.


Pokemon with the Light Metal ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
--None--


Pokemon with the Light Metal ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackScizor Sprite212ScizorSwarm
Technician
Pokemon BlackBeldum Sprite374BeldumClear Body
Pokemon BlackMetang Sprite375MetangClear Body
Pokemon BlackMetagross Sprite376MetagrossClear Body
Pokemon BlackRegisteel Sprite379RegisteelClear Body