Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Battle Armor
Battle Armor - The Pokemon is protected against critical hits.


Pokemon with the Battle Armor ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackKabuto Sprite140KabutoSwift Swim
Weak Armor
Pokemon BlackKabutops Sprite141KabutopsSwift Swim
Weak Armor
Pokemon BlackAnorith Sprite347AnorithSwift Swim
Pokemon BlackArmaldo Sprite348ArmaldoSwift Swim
Pokemon BlackSkorupi Sprite451SkorupiSniper
Keen Eye
Pokemon BlackDrapion Sprite452DrapionSniper
Keen Eye


Pokemon with the Battle Armor ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackCubone Sprite104CuboneLightningrod
Rock Head
Pokemon BlackMarowak Sprite105MarowakLightningrod
Rock Head